گرده بانزی

۴۰۰,۰۰۰ تومان


تولید عسل از جمع‌آوری شهد گیاهان آغاز می‌شود. به‌این‌صورت که زنبور عسل، شهد شیرین را از جام گل‌ها جمع می‌کند و با تغییر ساختار آنها، آن‌ها را به شکل محلولی عالی، غلیظ و پرانرژی درمی‌آورد. زنبور عسل شهد گیاهان را در هنگام جمع‌آوری، به‌طور موقت در عسلدان خود جمع می‌آورد و در هر نوبت پرواز برای جمع‌آوری شهد، حدود ۴۰ میلی‌گرم شهد را به کندو حمل می‌کند.

مشخصات
مشخصات تکمیلی درباره محصول
وزن
۱۰۰ گرم